100% kontrola pachů

  • Odstraní nepříjemný zápach vznikající při rozkladném procesu
  • Je nově vyvinutý produkt na odstranění různých druhů zápachů, vznikajících při rozkladném procesu a procesu kvašení u organických látek. Biochemický účinek produktu podpoří biologický rozpad a zápach nejen odstraní, ale působí přímo na zdroj pachů.
  • BIO-NEUTRAL je určen pro toalety, nádoby s bioodpadem, odpadní nádoby na jatkách, pro šatny, podlahy pokryté kobercem, nádoby na odpadky, auta zabezpečující svoz odpadu, klece pro zvířata, na zamezení hnilobného procesu u užitkové vody a vody v mycích zařízeních, apod.
  • Plně biologicky odbouratelný
  • Je bezpečný pro lidi i zvířata
  • BIO-NEUTRAL odstraní zápach po požárech, hnilobný zápach, zatuchlinu, kouř, zápach po moči, atd.
ORGA-NEUTRAL