Syntetické potravinářské vysoce účinné mazadlo

  • Bylo vyvinuto speciálně pro stroje a přístrojová zařízení, která nesmějí přijít do styku s minerálními mazadly.
  • Jedná se o průsvitné mazadlo s vysokou tepelnou odolností, neobsahující pevné látky, vyrobené speciální způsobem z vysoce kvalitních surovin.
  • Je odolné vůči oxidaci, má vlastnosti vhodné k použití při vysokém tlaku, neskapává, neodstřeďuje se.
  • Díky zvláštnímu pojidlu odolává LM-250 vodě a páře, proto zůstává zachován celistvý mazací film. Při tepelném přetížení netvoří žádné kalové zbytky.
  • Snižuje ztráty opotřebením a třením.
  • Je fyziologicky nezávadný a nezpůsobuje výrobní odpad zamaštěním.
  • Intervaly údržby se mnohonásobně prodlužují.
  • Je dodáván v tekuté formě, jako mazadlo v dóze, v moderní dávkovací tubě, jako volné zboží, stejně jako v praktickém aerosolovém rozprašovači.
LM-250