Jemný hygienický prostředek pro mytí, dekontaminaci a desodoraci rukou podle HACCP

  • Je prostředek k hygienickému umývání rukou se současnou dezinfekcí, dekontaminací a desodorací, odpovídající EN 1499 (6) a redukuje výskyt zárodků minimálně o 3,5 log10 stupňů.
  • Je produkt na alkoholové bázi s výrazným dekontaminačním účinkem.
  • Je obzvlášť vhodný k nasazení v provozech zpracovávajících potraviny, v kuchyních a také v oblastech jako je zdravotnictví a pečovatelské domy a je způsobilý k použití podle „Plánu ochrany pokožky rukou při práci“ – Dodržujte „Plán hygieny v provozu“!
  • Antiseptic H čistí, dekontaminuje a desodoruje ruce najednou!
  • V Antisepticu H obsažené antibakteriální látky mají širokospektré účinky proti grampozitivním a gramnegativním baktériím, proti plísním a kvasinkám. Při delší jak 1 min. době působení produktu, vykazuje mimo jiné účinnost proti hepatitidě B, virům a HIV.
  • Dlouhodobým používáním Antisepticu H může dojít k tzv. zbytkové účinnosti produktu, tzn., že mezi jednotlivými aplikacemi může dojít k dlouhodobému zpomalovacímu vlivu na množení baktérií, a to tak, že stav zárodků bude trvale redukován.
  • Antiseptic H neobsahuje parfémované oleje, barvící a konzervační látky a může být zařazen podle Občanského zákoníku a zákonu o Bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci do „Plánu ochrany rukou při práci“ a odpovídá požadavkům HACCP
Antiseptic H